Een levenslang basisinkomen: ook iets voor jou?

Onze maatschappij is aan het veranderen. Het verhaal van werk wat je doet en een ( financiële) beloning die daartegenover staat, gaat steeds minder op. Door digitalisering en robotisering zullen in de toekomst steeds meer banen verdwijnen. Ook komen de pensioenen steeds meer onder druk te staan. Hoe gaan we in de toekomst om met de verdeling van geld zodat iedereen een basis ter beschikking heeft voor aar of zijn bestaan? Hier denken overheden al geruime tijd over na. Om te onderzoeken hoe het zou kunnen werken, zijn tijdelijk begrensde pilotprojecten ontstaan, in Nederland, andere Europese landen en ook landen buiten Europa bijvoorbeeld Canada. Uit deze projecten blijkt dat mensen met een onvoorwaardelijk basisinkomen juist niet hun
handen in de schoot leggen maar dat gaan  doen wat ze werkelijk vanuit hun hart willen doen. Toch zijn overheden huiverig ervoor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle burgers daadwerkelijk ook in te voeren. Uiteindelijk komen we er niet onderuit de structuur van onze samenleving in deze zin te veranderen. Maar als we op de overheden gaan wachten, kan dit nog heel lang duren.

Er bestaan inmiddels een aantal initiatieven (buiten de overheden om) die iedereen de mogelijkheid geeft een levenslang basisinkomen te genereren.
Een van deze initiatieven willen we graag onder de aandacht brengen. Wij zijn hier enthousiast over en willen dit graag met jullie delen. Hiervoor
organiseren we op donderdagavond 12 april van 20.00 tot ca. 22.30 uur, en op zaterdag 21 april van 14.00 tot ca. 16.30 uur twee nieuwe bijeenkomsten waarbij uitgelegd wordt hoe dit initiatief werkt.

Maakt dit je nieuwsgierig? Kom dan op deze informatieavond/-middag. Opgeven van te voren is beslist noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte.