Sensitieve Intelligentie: Omgaan met HSP (High Sensitive Person) en vormen van beelddenken

Jaartraining

We leven in een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat er een hiaat is in de begeleiding van de nieuwe mens, die hooggevoelig is en dat in diverse uitingsvormen tentoonspreidt, vooral door klachten die meestal niet serieus worden genomen. Vanuit dat vertrekpunt biedt Barbara Driessen een training aan waarin diepgaand wordt ingegaan op de energie, de klacht en vooral de kracht van deze mens, waar de maatschappij (meestal) nog niet op ingericht is.

Barbara deed als achtergrond breed onderzoek naar hooggevoeligheid onder 500 hooggevoeligen. Allen waren het erover eens dat de gangbare hulpverlening en begeleiding nog niet is ingesteld op deze hoogsensitieve mens. Hieruit blijkt de grote belangstelling voor de kracht achter deze gevoeligheid: de SENSITIEVE INTELLIGENTIE, die vrijkomt wanneer je de klacht overstijgt. Barbara: “Daarom wil ik vanuit mijn onderzoek, mijn boek Sensitieve Intelligentie en als ervaringsdeskundige hierin handvatten bieden om er beter mee om te gaan, zowel voor jezelf als voor je hooggevoelige medemens. Ik bied dit aan in de voor mij best gebleken vorm, als inwijding van elk nieuw seizoen, als een jaartraining, waarin buiten de praktijkdagen om in huiswerkgroepjes wordt geoefend en praktijksituaties worden uitgewerkt.”

De jaartraining is onderzoekend en ondersteunend, bedoeld voor zelfonderzoek en als verbreding en verdieping van je werkterrein bijvoorbeeld in het onderwijs of als therapeut. De training bestaat uit vier praktijkdagen, dagen met een breed gebied aan methodieken zodat deelnemers een uitgebreid pakket aan technieken leren om hiermee hun eigen gevoeligheid/sensitiviteit te belichten en via oefenwerk ook die van anderen.  Het werken in huiswerkgroepen en de praktische huiswerkopdrachten vergroten je ervaring.

 

Thema: De Lentemens
HEELHEID/VERBINDING

Tijdens de geboorte worden we individu en ontstaat het verlangen om onszelf opnieuw te verbinden met het ideale buiten onszelf. We kunnen dat zoeken in een partner, in God of religie en in allerlei verslavingen, tot het moment waarop we gaan beseffen dat wat we zoeken al in onszelf aanwezig was. Pas dan kunnen we ons écht verbinden met de ander, in vrijheid. Al-één en één-zaam krijgen dan een andere betekenis. De lente leert ons vooral  ontluiken, opbloeien en VERTROUWEN: zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, vertrouwen in het grote geheel. Vertrouwen is de basis voor groei, overgave en verbinding. Vertrouwen in dat dát wat gebeurt in je persoonlijk leven en in de wereld om je heen een proces is dat je leert accepteren en aanvaarden.

Thema:  De Zomermens
NATUURLIJKHEID en TRANSFORMATIE VAN INNERLIJKE TEGENSTELLINGEN

De mens is geneigd om alles te benoemen maar door die benoeming creëer je dualiteit. De invloeden van taal, natuur en cultuur zijn daarin groot. Toch zijn er slechts schijnbare tegenstellingen want het zijn gevolgen van dezelfde energie. Licht en donker roepen elkaar in het leven, het een bestaat bij de gratie van het ander. Door bewustzijn en zelfonderzoek kun je tegenstellingen als aanvullingen gaan ervaren. De natuur laat hierin volop zien wat daarmee wordt bedoeld: natuurlijkheid, het toelaten van de seizoenen in je leven en het loslaten van wat doorleefd is. Een leven leiden in verbondenheid met je eigen natuur en de natuur buiten jezelf. Op deze dag zullen we volop in de natuur zijn, dus breng gemakkelijke kleding mee.

Thema: De Herfstmens
LEVENSLESSEN – VAN LEVENSLES TOT LEVENSTAAK

Gebeurtenissen in je dagelijks leven die je overkomen of die je zelf in de hand hebt, kunnen je duidelijk maken dat je voortdurend kansen hebt om keuzes te maken. Door meer alertheid in het hier en nu leer je wissels om te zetten en nieuwe kansen voor jezelf te creëren. Je ziet het verband en de levenslijnen die je gaandeweg gaat herkennen. Loslaten, wat betekent dat voor hooggevoeligen? Herfst toelaten, achterlaten, inkeren? Of juist je ervaringen verdiepen?

Thema: De Wintermens
LIEFDEVOL GEWAARZIJN – WERK EN LIEFDE, DE VALKUILEN EN VOORAL DE MOGELIJKHEDEN

Een dag van oefenen in bewust waarnemen van lichaam, lichaamsgewaarwordingen, lichaamsprocessen, zintuigen, gedachten en hun energieverloop, emoties en de wegen die ze afleggen, momenten van stilte en leegte… Daardoor wordt die uiterst subtiele grenssituatie duidelijk waarin je constant balanceert tussen heldere waarneming en meedrijven of identificeren met lichaams-, mentale of hartsbewegingen. Door inzicht in momenten van afleiding en verlies van aandacht, wordt de weg naar de diepte van je eigen innerlijk vrijgegeven en neemt de helderheid toe.

Uit elke stilte wordt muziek geboren: de waarde van stilte, klank en verwondering. Het belang van rituelen, inbeelden en uitbeelden komt aan de orde in velerlei vorm.

Coach HSP

Deze dag spitst zich toe op de praktijk van begeleider/therapeut met als aandachtspunten:
- Hoe integreer je de aangereikte stof in je eigen praktijk
- Hoe herken je waar iemand in het proces staat en hoe stel je de juiste vragen?
- Hoe maak je een opbouw in de begeleiding en welke (creatieve) middelen kun je daarbij inzetten?
- Wat zijn de valkuilen bij het begeleiden van hooggevoelige mensen en hoe herken je die?

Na afloop ontvang je het Certificaat Coach HSP.
Voor haptotherapeuten is deze training geaccrediteerd.

Meer informatie over Barbara en haar werk staat op www.barbaradriessen.nl. Hier vind je een interview met Barbara over hooggevoeligheid. Ze is per mail bereikbaar op  barbaradriessen@hetnet.nl.

Begeleiding: Barbara Driessen
Datum en tijd: dinsdag 12 maart 2013:           De Lentemens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 12 juni 2013:              De Zomermens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 10 september 2013:    De Herfstmens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 10 decemer 2013:       De Wintermens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 11 maart 2014:           Coach HSP van 10.30 -17.00 uur
Kosten: € 550,- (particulier) € 725,- (zzp) inclusief lunches, materiaal en syllabus.
Inschrijfgeld is € 100,-. Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Informeer naar de condities als je dit wilt.
Indien gewenst twee individuele begeleidingsgesprekken tussen de lesdagen in tegen gereduceerd tarief.
Aanmelding: inschrijfformulier

 

Sensitieve Intelligentie: Omgaan met HSP (High Sensitive Person) en vormen van beelddenken

Jaartraining

We leven in een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat er een hiaat is in de begeleiding van de nieuwe mens, die hooggevoelig is en dat in diverse uitingsvormen tentoonspreidt, vooral door klachten die meestal niet serieus worden genomen. Vanuit dat vertrekpunt biedt Barbara Driessen een training aan waarin diepgaand wordt ingegaan op de energie, de klacht en vooral de kracht van deze mens, waar de maatschappij (meestal) nog niet op ingericht is.

Barbara deed als achtergrond breed onderzoek naar hooggevoeligheid onder 500 hooggevoeligen. Allen waren het erover eens dat de gangbare hulpverlening en begeleiding nog niet is ingesteld op deze hoogsensitieve mens. Hieruit blijkt de grote belangstelling voor de kracht achter deze gevoeligheid: de SENSITIEVE INTELLIGENTIE, die vrijkomt wanneer je de klacht overstijgt. Barbara: “Daarom wil ik vanuit mijn onderzoek, mijn boek Sensitieve Intelligentie en als ervaringsdeskundige hierin handvatten bieden om er beter mee om te gaan, zowel voor jezelf als voor je hooggevoelige medemens. Ik bied dit aan in de voor mij best gebleken vorm, als inwijding van elk nieuw seizoen, als een jaartraining, waarin buiten de praktijkdagen om in huiswerkgroepjes wordt geoefend en praktijksituaties worden uitgewerkt.”

De jaartraining is onderzoekend en ondersteunend, bedoeld voor zelfonderzoek en als verbreding en verdieping van je werkterrein bijvoorbeeld in het onderwijs of als therapeut. De training bestaat uit vier praktijkdagen, dagen met een breed gebied aan methodieken zodat deelnemers een uitgebreid pakket aan technieken leren om hiermee hun eigen gevoeligheid/sensitiviteit te belichten en via oefenwerk ook die van anderen.  Het werken in huiswerkgroepen en de praktische huiswerkopdrachten vergroten je ervaring.

 

Thema: De Lentemens
HEELHEID/VERBINDING

Tijdens de geboorte worden we individu en ontstaat het verlangen om onszelf opnieuw te verbinden met het ideale buiten onszelf. We kunnen dat zoeken in een partner, in God of religie en in allerlei verslavingen, tot het moment waarop we gaan beseffen dat wat we zoeken al in onszelf aanwezig was. Pas dan kunnen we ons écht verbinden met de ander, in vrijheid. Al-één en één-zaam krijgen dan een andere betekenis. De lente leert ons vooral  ontluiken, opbloeien en VERTROUWEN: zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, vertrouwen in het grote geheel. Vertrouwen is de basis voor groei, overgave en verbinding. Vertrouwen in dat dát wat gebeurt in je persoonlijk leven en in de wereld om je heen een proces is dat je leert accepteren en aanvaarden.

Thema:  De Zomermens
NATUURLIJKHEID en TRANSFORMATIE VAN INNERLIJKE TEGENSTELLINGEN

De mens is geneigd om alles te benoemen maar door die benoeming creëer je dualiteit. De invloeden van taal, natuur en cultuur zijn daarin groot. Toch zijn er slechts schijnbare tegenstellingen want het zijn gevolgen van dezelfde energie. Licht en donker roepen elkaar in het leven, het een bestaat bij de gratie van het ander. Door bewustzijn en zelfonderzoek kun je tegenstellingen als aanvullingen gaan ervaren. De natuur laat hierin volop zien wat daarmee wordt bedoeld: natuurlijkheid, het toelaten van de seizoenen in je leven en het loslaten van wat doorleefd is. Een leven leiden in verbondenheid met je eigen natuur en de natuur buiten jezelf. Op deze dag zullen we volop in de natuur zijn, dus breng gemakkelijke kleding mee.

Thema: De Herfstmens
LEVENSLESSEN – VAN LEVENSLES TOT LEVENSTAAK

Gebeurtenissen in je dagelijks leven die je overkomen of die je zelf in de hand hebt, kunnen je duidelijk maken dat je voortdurend kansen hebt om keuzes te maken. Door meer alertheid in het hier en nu leer je wissels om te zetten en nieuwe kansen voor jezelf te creëren. Je ziet het verband en de levenslijnen die je gaandeweg gaat herkennen. Loslaten, wat betekent dat voor hooggevoeligen? Herfst toelaten, achterlaten, inkeren? Of juist je ervaringen verdiepen?

Thema: De Wintermens
LIEFDEVOL GEWAARZIJN – WERK EN LIEFDE, DE VALKUILEN EN VOORAL DE MOGELIJKHEDEN

Een dag van oefenen in bewust waarnemen van lichaam, lichaamsgewaarwordingen, lichaamsprocessen, zintuigen, gedachten en hun energieverloop, emoties en de wegen die ze afleggen, momenten van stilte en leegte… Daardoor wordt die uiterst subtiele grenssituatie duidelijk waarin je constant balanceert tussen heldere waarneming en meedrijven of identificeren met lichaams-, mentale of hartsbewegingen. Door inzicht in momenten van afleiding en verlies van aandacht, wordt de weg naar de diepte van je eigen innerlijk vrijgegeven en neemt de helderheid toe.

Uit elke stilte wordt muziek geboren: de waarde van stilte, klank en verwondering. Het belang van rituelen, inbeelden en uitbeelden komt aan de orde in velerlei vorm.

Coach HSP

Deze dag spitst zich toe op de praktijk van begeleider/therapeut met als aandachtspunten:
- Hoe integreer je de aangereikte stof in je eigen praktijk
- Hoe herken je waar iemand in het proces staat en hoe stel je de juiste vragen?
- Hoe maak je een opbouw in de begeleiding en welke (creatieve) middelen kun je daarbij inzetten?
- Wat zijn de valkuilen bij het begeleiden van hooggevoelige mensen en hoe herken je die?

Na afloop ontvang je het Certificaat Coach HSP.
Voor haptotherapeuten is deze training geaccrediteerd.

Meer informatie over Barbara en haar werk staat op www.barbaradriessen.nl. Hier vind je een interview met Barbara over hooggevoeligheid. Ze is per mail bereikbaar op  barbaradriessen@hetnet.nl.

Begeleiding: Barbara Driessen
Datum en tijd: dinsdag 12 maart 2013:           De Lentemens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 12 juni 2013:              De Zomermens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 10 september 2013:    De Herfstmens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 10 decemer 2013:       De Wintermens van 10.30–17.00 uur
dinsdag 11 maart 2014:           Coach HSP van 10.30 -17.00 uur
Kosten: € 550,- (particulier) € 725,- (zzp) inclusief lunches, materiaal en syllabus.
Inschrijfgeld is € 100,-. Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Informeer naar de condities als je dit wilt.
Indien gewenst twee individuele begeleidingsgesprekken tussen de lesdagen in tegen gereduceerd tarief.
Aanmelding: inschrijfformulier