De living machine

De Living Machine is een miniatuur ecosysteem dat wordt gebruikt voor biologische zuivering van afvalwater. Het is een systeem waarbij ecologie en techniek samenwerken. De Living Machine is opgebouwd uit verschillende vaten en vijvers die met elkaar in verbinding staan.

1 + 2
Het afvalwater komt eerst achtereenvolgens in twee anaerobe vaten waar anaerobe bacteriën het proces van zuivering op gang brengen. Daarbij hebben zij vooral de functie van ontgiften. (anaeroob = zonder zuurstof)

3 + 4
Dan komt het water achtereenvolgens in twee vaten met een zuurstofrijk milieu. Hierdoor wordt de werking van aerobe bacteriën geoptimaliseerd. In deze vaten bevinden zich ook algen en waterplanten die het proces ondersteunen. (aeroob = met zuurstof)

5
Daarna wordt het water naar een moerasgebied geleid waar de aanwezige moerasplanten het proces overnemen.

6
Vervolgens gaat het water naar de eerste vijver. Hierin bevinden zich naast microorganismen ook waterplanten, waterslakken vissen en andere kleine dieren.

7
In de tweede vijver, die in opbouw iets verschilt van de eerste, wordt het proces van zuivering verfijnd.

8
Uiteindelijk komt het water in een rietbedsysteem. Hier aangekomen is het zo schoon dat het drinkwaterkwaliteit heeft. Onderzoek van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden heeft dit uitgewezen. In Nederland is het niet toegestaan dit water ter consumptie aan te bieden. We zouden het kunnen gebruiken voor huishoudelijke doeleinden en bevloeiing van de tuin, maar meestal blijft er niets over omdat het al weer opgenomen is in het milieu.

In een Living Machine is de hele evolutie in het klein vertegenwoordigd, beginnend met de meest primitieve levensvormen, de anaerobe micro-organismen dan algen, schimmels, planten en ongewervelde dieren tot hoger staande levensvormen, gewervelde dieren zoals vissen en salamanders.