Wat is Permacultuur

Permacultuur is werken met de natuur om een betere wereld voor ons allemaal te creëren. Als we de natuur observeren zien we dat er een systeem van principes aan het werk is. Permacultuur gebruikt deze principes om geïntegreerde systemen te ontwikkelen die op een gezonde en efficiënte wijze voor onze behoeften aan voedsel, energie en gemeenschap zorgen. Door Permacultuur kunnen we de kwaliteit en productiviteit van onze individuele levens, onze samenleving en onze omgeving verbeteren.

De ethische principes van Permacultuur zijn:

Zorg voor de aarde: De natuurlijke systemen ondersteunen.
Zorg voor de mens: Duurzaam omgaan met vernieuwbare en biologische bronnen om voor een goede kwaliteit van leven te zorgen.
Delen van de overvloed: Eerlijk delen van hulpbronnen, oogst en mogelijkheden. De bronnen delen tussen aarde en mens.

Permacultuur is het ontwerpen van systemen voor een maximale output met een minimale input. En reikt ons de gereedschappen en processen aan die ons in staat stellen conceptuele, materiële en strategische componenten te verenigen in een ‘patroon’ of ‘plan van aanpak’ dat met minimale hulpbronnen opgebouwd en onderhouden kan worden.

Ecologie van de overvloed
Diversiteit en synergie, complexiteit en communicatie, veerkracht en overvloed zijn de hoekstenen van natuurlijke ecosystemen; het zijn ook de handen en voeten die Permacultuur aan duurzame ontwikkeling geeft. Permacultuur biedt een integrale visie op hoe de mens zich duurzaam met de aarde, haar hulpbronnen en haar bewoners kan verhouden.

Afgeleid van permanent (agri)culture is het de aanduiding van een mondiale stroming die het potentieel van onze samenleving op aarde in beeld brengt en vorm geeft op een heel praktische wijze. Deze benadering ontkiemde als vervolg op de landbouwhervorming in Australië en liet zich vervolgens bevruchten door de thema’s en situaties in de werelddelen waarheen ze zich in nog geen twintig jaar uitzaaide via cursussen en publicaties.

De toepassingen van haar universele principes in land- en tuinbouw, architectuur, stadsecologie, lokale geldsystemen en in sociale ecosystemen vormen een uitdijend universum dat via het baanbrekende werk van haar pioniers veel mensen inspireert.

Ontdek de rijkdom in je omgeving!

De oorsprong van Permacultuur
Permacultuur is ontstaan in Australië in de jaren ’70. Bill Mollison en David Holmgren hebben in die tijd nauwkeurig de oerbossen in Tasmanië geobserveerd en zijn tot de ontdekking gekomen dat natuurlijke ecosystemen duurzamer en productiever zijn dan door mensen aangelegde landbouwsystemen. Ze hebben de ecologische principes van de ecosystemen achterhaald en een methode ontwikkeld waarmee mensen in staat zijn zelf ecosystemen na te bouwen. Permacultuur zoekt naar ’win – win’ situaties voor mens en natuur.

Met Permacultuur heb je een krachtige gereedschapskist ter beschikking om een tuin te ontwerpen en op een duurzame manier te onderhouden. Daarbij maak je zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige elementen zoals zon, regen, hoogteverschillen, bestaande beplanting en reeds voorhanden materiaal. Op deze manier zijn over de hele wereld al veel klein- en grootschalige Permacultuur-projecten gerealiseerd.